Ventilatievloer

De ventilatievloer is een vloerverwarming gecombineerd met een mechanische luchttoevoer. Door het mechanisch inblazen van lucht, onder de ventilatie-basisplaat, wordt lucht verwarmd of gekoeld door vloerverwarming/-koeling. Deze verwarmde cq. gekoelde lucht wordt via de vloerroosters uitgeblazen in de ruimte. Met dit innovatieve systeem wordt het rendement van de mechanische inblaaslucht vergroot en een comfortabel en energetisch leef/werk klimaat gecreëerd.

De ventilatievloer bestaat uit een ventilatie-basisplaat waarop de vloerverwarmingsleidingen worden gemonteerd. De voorzieningen voor de inblaasroosters worden geplaatst waarna de afwerkvloer gestort wordt. In de laatste fase worden de vloerroosters geplaatst.

In verband met de verhoogde vloer is het van belang dat de ventilatievloer vroeg in het ontwerpproces wordt meegenomen.